Batterij zonnepanelen wat kun je ermee?

Je hebt misschien al een tijdje zonnepanelen, maar heb je al eens goed gekeken naar de batterij zonnepanelen? Het is goed dat je je daar eens in gaat verdiepen. Je zou namelijk aan je panelen een batterij kunnen koppelen. Dit kan erg zinvol zijn, het gaat dan over een grote batterij en die kan dan …

Read more

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een brede term die verwijst naar het vermogen van natuurlijke en menselijke systemen om de natuurlijke en menselijke diensten (bijv. schone lucht en water, voedsel, onderdak) te blijven leveren die nodig zijn om het leven op aarde te ondersteunen op een manier die het vermogen van de mens niet in gevaar brengt. toekomstige …

Read more

Het belang van het bos

We hechten veel waarde aan het bos en wat het ons te bieden heeft. Maar waarderen we het genoeg? Verzorgen we het zoals het hoort? Met alle bomen en planten in het bos, moeten we voorzichtig zijn met hoe we het behandelen. We kunnen niet zorgen voor wat we niet erkennen. De bossen zijn belangrijk …

Read more

Wat is voedselbosbouw?

Voedselbosbouw is de praktijk van het telen van meerjarige gewassen in een bosachtige omgeving. Dit biedt meerdere voordelen voor het milieu, de samenleving en de economie. Grote onderling verbonden houtachtige planten worden gekweekt in meerlaagse beplanting (dwz bomen) om natuurlijke bosecosystemen na te bootsen. Deze aanplant bootst natuurlijke bosecosystemen na door veel verschillende soorten planten …

Read more